Hovoriť o faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu odliatku a jeho analýzu príčin

- Jul 25, 2018-

Odlievacie stroje majú veľký vplyv na priemyselnú výrobu, ale v každodennej výrobe je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a účinnosť odlievacieho stroja. Vies? S cieľom pomôcť používateľom lepšie využiť lejací stroj Xiao Bian špeciálne zhromaždil nasledujúce články a urobil analýzu, ktorá vám pomôže vyhnúť sa podobným problémom v prevádzke a zjednodušiť prevádzku.

I. Analýza ovplyvňujúcich faktorov

Pri výrobe odlievacieho stroja má teplota veľký vplyv. Ak je teplota príliš vysoká, bude ovplyvnená kvalita zariadenia a povrch zariadenia bude rozbitý, bubliny a zmršťovanie, čo vážne ovplyvní presnosť spracovania a efekt využitia zariadenia.

2. Analýza príčin faktorov

Faktory ovplyvňujúce výrobnú teplotu odlievacieho stroja zahŕňajú mnoho aspektov. Po prvé, kvôli teplotnému vplyvu samotnej ocele, pretože povrchová teplota ocele je pri jej výrobe veľmi vysoká, výrobná teplota odliatku sa rýchlo zvyšuje, čo ovplyvňuje normálnosť odlievacieho stroja. Produkcia, ktorá je škodlivá pre kvalitu; po druhé, ide o výrobu materiálov, pretože výrobcovia materiálov odlievacieho stroja sú rôzne, je ťažké kontrolovať kvalitu materiálov, takže regulácia teploty odlievacieho stroja vo výrobnom procese Nestabilná.

Ak chcete vyriešiť vyššie uvedené problémy, musíme používať kvalifikovaný materiál ako výrobný materiál odliatku a regulovať teplotu.