Úvod do metód nízkotlakového a gravitačného liatia pre odlievače

- Jul 25, 2018-

Odlievací stroj je široko používaným odlievaním pre každodennú priemyselnú výrobu. Jeho spôsob odlievania sa môže všeobecne rozdeliť na nízkotlakové odlievanie a gravitačné odlievanie. Takže poznáte obidve tieto metódy castingu? Viete, aké sú odlišné ich výrobné procesy? Nebojte sa, tu je malá séria, ktorá vysvetľuje nízke tlakové liatie a gravitačné odlievanie.

I. Úvod do nízkotlakového liatia

Nízkotlakové liatie sa vzťahuje hlavne na plnenie častí vyrobených tlakom kvapalného kovu, čo je dôležitá metóda pre odlievanie častí. Pretože používa menší tlak, nazýva sa to nízkotlakové odlievanie. Jeho hlavnou vlastnosťou je, že má dobrú tvarovateľnosť, čo spôsobuje, že povrch odliatku je relatívne hustý a odlievanie je tiež pri použití stabilné. Je vhodná pre mechanizáciu a automatickú výrobu, ktorá je pre ňu hlavnou črtou.

Po druhé, gravitačné liatie

Čo je gravitačné odlievanie? Aký je rozdiel medzi ním a tlakovým odlievaním? Gravitačné odlievanie sa vzťahuje na odlievanie kovových roztokov pod vplyvom gravitácie. Používa sa hlavne pri odlievaní kovov a foriem, na rozdiel od tlakového liatia je charakterizovaná mnohými spôsobmi odlievania, vysokou teplotnou odolnosťou, odlievaním rôznych tvarov a má úlohu v mnohých formách života.