Ako gravitačný odliatok opravuje odlievanie?

- Jul 25, 2018-

Veľmi dôležité použitie gravitačných odlievacích strojov spočíva v zváraní poškodených odliatkov. Toto je neoddeliteľné od vlastného výkonu a funkcie. Osobitné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú nasledovné a môžete sa na ne zameriavať.

Pri použití gravitačného odlievaceho stroja používa oblúk výpustu plynu ako zdroj tepla na roztavenie a spájanie kovu elektródy a základného materiálu defektnej časti odliatku. Pretože táto metóda je ekonomická a použitá elektróda sa dá vybrať podľa materiálu odliatku a podmienok zvárania, je vhodná na opravu rôznych zliatin.

Z operačného procesu možno zistiť, že gravitačný odlievací stroj má zjavnú vlastnosť, to znamená vlastnosť získavania, pretože zloženie hliníkovej zliatiny reaguje s obsahom vlhkosti spaľovacích produktov atď. A generovaný plyn je absorbovaný hliníkovou kvapalinou. Spôsobené tým. To je veľmi prospešné pre korekčný účinok liatia.

Trojrozmerná modelovacia technológia gravitačných odlievacích strojov

Pred použitím odlievacieho stroja je forma nevyhnutná, tak ako sa navrhuje a vyrába forma určená na gravitačné odlievanie? Relevantné procesné a prevádzkové body sú nasledovné:

Podľa Xiaobianu sú gravitačné liace formy navrhnuté s využitím počítačovej trojrozmernej modelovacej technológie, ktorá výrazne zlepšuje efektívnosť návrhu. Použitie počítačovej technológie môže simulovať pohyb formy, aby sa zaistilo, že forma môže byť dobre pripevnená; inštalácia formy na zariadenia je rovnaká, prostredníctvom počítačovej simulácie.

Aby bolo možné nájsť nedostatky v procese odlievania, je tiež potrebné simulovať tento proces a poskytnúť návrhy na zlepšenie. Presne kvôli integrovanému dizajnu dizajnu, spracovania a simulácie procesov je možné optimalizovať návrh formy, aby sa zlepšila presnosť formy.